Maria Breast Clinic

마리아유외과 소식

 • HOME
 • 마리아유외과 소식
 • 공지사항

공지사항

 
작성일 : 19-08-13 18:21
비급여 비용 고시 (기타 서류비용)
 글쓴이 : 관리자
조회 : 39,200  

비급여 비용 고시 (기타 서류비용)

 

 

 • 기 타 서 류 비 용

      세부내역서, 영수증 〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮 무 료

      진료차트(1장당) 〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮    1,000

      간호기록지(1장당) 〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮           1,000

      검사결과지(1장당) 〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮             1,000

      퇴원 확인서 〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮  3,000

      수술확인서 〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮3,000

      통원확인서 〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮3,000

      진료확인서 〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮3,000

      소견서(청구용) 〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮     10,000

      소견서(가입용) 〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮     20,000

      진단서 〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮  20,000

      CD 복사 〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮〮   10,000